تماس با ما

برای تماس با پشتیبان و ثبت نظر درمورد محصول خریداری شده

می توانید از راه های زیر استفاده نمایید.

۳۷۱۲۲۶۶۹ - ۰۵۱

info @ Net Smart .City

ساعت تماس : ۸ الی ۲۰

آدرس : مشهدمقدس